انرژی متر اولتراسونیک

انرژی متر اولتراسونیکویژگی های انرژی متر اولتراسونیک ناتسوکی:

- دقت و ثبات بالا
- عمر طولانی، درصد خطای بسیار پایین
- افت فشار کم، قابلیت اجتناب از موانع تاثیرگذار
- عدم تاثیر ناخالصی های مایعی در عملیات اندازه گیری
- قابلیت نصب افقی و عمودی
- قابلیت صرفه جویی در انرژی